La mobilitat a les ciutats està canviant. Així, cada vegada és més habitual veure patinets elèctrics i bicicletes a les ciutats espanyoles, la qual cosa ha provocat els primers accidents i la necessitat cada vegada més evident de disposar d’una assegurança davant imprevistos.

Assegurances per a patinets elèctrics

Els patinets elèctrics són un mitjà de transport que s’ha popularitzat en algunes ciutats al llarg dels últims anys. No només ofereix una alta flexibilitat i comoditat al seu usuari, sinó que a més és respectuós amb el medi ambient. No obstant això, la proliferació de patinets elèctrics ha suscitat les primeres problemàtiques de seguretat en la circulació tant amb altres vehicles com amb transeünts.

En aquest sentit, els usuaris de patinets elèctrics s’han protegit amb cascos, colzeres, genolleres… i han millorat la seva senyalització amb llums i armilles reflectores. No obstant això, poden ser difícils de veure respecte un vehicle i encara més d’escoltar donat el seu silenciós motor.

Donada la novetat d’aquesta mena de vehicle, les ciutats encara no disposen d’una normativa comuna quant a assegurança, sent aquest opcional en moltes ocasions. A més, segons la potència i places del patinet la tipologia d’assegurança pot canviar.

Igual que succeeix amb la resta d’assegurances de vehicles, el tipus d’assegurança sol anar des del més bàsic (equivalent a tercers en actuacions) fins al més complet (equivalent al tot risc), passant per les franquícies. Quant a les cobertures més demandades en aquesta mena d’assegurances trobem:

  • Danys personals causats altres persones
  • Danys materials tant a objectes com a animals.
  • Danys patrimonials o econòmics causats per imprudències o errors

Assegurances per a bicicletes

Les assegurances per a bicicletes estan enfocats a aquelles persones que desitgen una cobertura addicional a la qual ofereix l’assegurança de llar, que cobreix robatori de la mateixa dins de casa i responsabilitat civil a tercers en cas d’accident.

Tal com comentàvem amb els patinets elèctrics, igual que succeeix amb la resta de vehicles, les cobertures bàsiques d’una assegurança de bicicletes inclou la responsabilitat civil per a danys a tercers causats per nosaltres o per algú que condueixi la nostra bicicleta; l’assistència en viatge, que cobreix les despeses a associats a un accident amb bicicleta sofert durant un viatge; i la defensa jurídica en cas de judici per reclamació de danys.

A més, hi ha altres aspectes o cobertures opcionals que també poden ser interessants a tenir en compte per al propietari d’una bicicleta com ara el robatori de la bicicleta fora de la llar; danys per accident que pugui sofrir la bicicleta; hospitalització en cas de sofrir un accident, i fins i tot defunció i sepeli, que igual que les assegurances de vida i decessos cobririen la possible indemnització i despeses d’enterrament de l’assegurat.

Si recentment t’has convertit en usuari de patinet elèctric o bicicleta, consulta’ns, t’assessorarem sense compromís.