Particulars

Analitzem les teves necessitats i situació específica per a proposar-te la millor opció d’assegurança que s’adapti a tu.
Treballem amb diverses companyies asseguradores i avaluem acuradament les seves ofertes d’assegurança en termes de
condicions de contractació, solvència, servei i preus.

Assegurances personals

• Accidents
• Estalvi/Inversió
• Baixes
• Dependència
• Estudis
• Mascotes
• Pies
• Plans de pensions
• Salud
• Tot risc per a bicicletes

• Accidents
• Estalvi/Inversió
• Baixes
• Dependència
• Estudis
• Mascotes
• Pies
• Plans de pensions
• Salud
• Tot risc per a bicicletes

Assegurances patrimonials

• Automòbils
• Comunitats
• Embarcacions d’esbarjo
• Llar
• Responsabilitat Civil

• Automòbils
• Comunitats
• Embarcacions d’esbarjo
• Llar
• Responsabilitat Civil

Assegurances de serveis

• Decessos
• Defensa jurídica
• Retirada de carnet
• Assegurances de viatge

• Decessos
• Defensa jurídica
• Retirada de carnet
• Assegurances de viatge

Millor un any abans
que un minut tard

Millor un any abans
que un minut tard