Empreses

Estudiem en funció de cada client i activitat, les companyies les quals anem a proposar el risc a assegurar, seleccionant l’Entitat Asseguradora que ofereix millors condicions de Contractació, Solvència, Servei i Econòmiques.

Assegurances patrimonials

• Danys materials
• Avaries de maquinària
• Baixes diàries
• Caución
• Ciberrisc
• Comerç i oficines
• Crèdit
• Tot risc
• Decennal
• Defensa jurídica
• Flota de vehicles
• Multirisc PYME
• Responsabilitat civil (empresarial, professional, directius i mediambiental)
• Tot risc construcció i transport
• Programes internacionals
• Assajos clínics

• Danys materials
• Avaries de maquinària
• Baixes diàries
• Caución
• Ciberrisc
• Comerç i oficines
• Crèdit
• Tot risc
• Decennal
• Defensa jurídica
• Flota de vehicles
• Multirisc PYME
• Responsabilitat civil (empresarial, professional, directius i mediambiental)
• Tot risc construcció i transport
• Programes internacionals
• Assajos clínics

Beneficis dels empleats

• Col·lectius d’Accidents
• Col·lectius de Salut
• Col·lectius de Vida
• Pla d’ocupació
• Decessos
• Assistència en Viatge
• Prejubilacions

• Col·lectius d’Accidents
• Col·lectius de Salut
• Col·lectius de Vida
• Pla d’ocupació
• Decessos
• Assistència en Viatge
• Prejubilacions

Demana’ns pressupost!

Demana’ns pressupost!