Sent categòrics, la resposta que hauríem de donar a la pregunta “Quan hauria de contractar una assegurança de vida?” és “En qualsevol moment” o “Sempre”, ja que en cas d’incapacitat d’un membre productiu de la família les prestacions de la Seguretat Social poden no ser suficients.

Dit això, podem establir edats o situacions en les quals la necessitat de disposar d’una assegurança de vida cobra més importància. Us les expliquem a continuació:

L’edat ideal per a contractar una assegurança de vida.

Com ja avançàvem, l’edat a partir de la qual pot ser interessant disposar d’una assegurança de vida serien els 18 anys, moment en què entrem en l’etapa adulta amb les possibilitats laborals que això suposa.

No obstant això, l’habitual sol ser que les assegurances de vida es contractin entre els 30 i 50 anys, que és l’edat en la qual les persones tenen càrregues familiars (fills petits) i econòmiques (hipoteca) que suposarien un veritable problema per a la família en cas de defunció d’un dels dos membres productius.

Assegurances de vida per a persones joves

Si bé les càrregues familiars i econòmiques solen donar-se en la majoria de casos entre els 30 i els 50 anys, les circumstàncies de la vida poden portar a tenir aquestes càrregues ja als 20 anys. Per això, és possible que sigui necessari contractar una assegurança de vida en una edat més ràpida. No obstant això, no hi ha malament que per bé no vingui, ja que les assegurances de vida per a persones joves solen tenir una prima més baixa ja que se’ls suposa un menor risc de malaltia que si tinguessin 50 anys.

Assegurances de vida per a majors de 50 anys

Lamentablement les assegurances de vida per a majors de 50 anys són més cars, fins i tot algunes assegurances directament no cobreixen edats superiors als 70 anys. És per això que, arribada una certa edat, pot ser més interessant contractar una assegurança d’estalvi que complementi nostra pensió, en lloc d’una assegurança de vida.

Situacions en les quals s’hauria de contractar una assegurança de vida

Independentment de l’edat, existeixen diverses situacions de risc en les quals és recomanable disposar d’una assegurança de vida.

Assegurança de vida en cas de tenir família i/o hipoteca

En el moment que tenim càrregues familiars o econòmiques (hipoteca, préstecs..), independentment de l’edat, és important valorar la possibilitat d’una assegurança de vida que protegeixi els nostres sers estimats en cas de defunció o que permeti seguir endavant en cas d’invalidesa de l’assegurat.

Assegurança de vida per a activitats de risc

Aquelles persones que es dediquen a realitzar activitats de risc, ja sigui professionalment (bombers, policies, conductors…) o per oci (esports d’aventura), són susceptibles de poder necessitar una assegurança de vida, ja que la seva probabilitat de sofrir un sinistre és major.

En resum, existeixen diferents motius o situacions penals que poden ser indicadors de la necessitat d’una assegurança de vida. Per això, des de Alertis Sant Cugat assessorem sense compromís per a aconsellar la millor pòlissa personalitzada per a cada persona, la qual cosa facilita prendre la decisió més encertada.