Federacions i associacions

Tenim una àmplia experiència a assegurar col·lectius de diferent índole, com a col·legis professionals, empreses, federacions esportives, cooperatives, sindicats de treballadors…

• Accident
• Vida
• Salud
• Organització d’esdeveniments
• Cobertura de suspensió d’events esportius

• Accident
• Vida
• Salud
• Organització d’esdeveniments
• Cobertura de suspensió d’events esportius

Millor un any abans que un minut tard

Millor un any abans
que un minut tard