Estudiem en funció de cada client i activitat, les companyies les quals anem a proposar el risc a assegurar, seleccionant l’Entitat Asseguradora que ofereix millors condicions de Contractació, Solvència, Servei i Econòmiques.

et|icon_cog|

Assegurances personals

Danys materials
Avaries de maquinària
Baixes diàries
Caución
Ciberrisc
Comerç i oficines
Crèdit (T.R.)
Decennal
Defensa jurídica
Flota de vehicles
Multirisc PYME
Responsabilitat civil (empresarial, professional, directius i mediambiental)
Tot risc construcció i transport.

Assegurances personals

Assegurances personals de col·lectius d’Accidents
Assegurances personals de col·lectius de Salut
Assegurances personals de col·lectius de Vida

et|icon_pin|

OFICINES SANT CUGAT

Av. Corts Catalanes, 2 3º 3ª
08173 Sant Cugat del Vallès

Tel. 936 750 017

et|icon_pin|

OFICINES BARCELONA

C/ Balmes, 150 – Entr. 5ª
08008 Barcelona
Tel. 935 323 256
————————————
C/ Valencia 492
08013 Barcelona
Tel. 932 657 774

et|icon_pin|

OFICINES MATARÓ

Ptge. Adolf Comeron, 18 3º
L-5 (El Rengle)
08302 Mataró
Tel. 932 700 376