Accidents

Defunció
Incapacitat permanent, total, absoluta, o gran invalidesa
Despeses d’assistència sanitària
Indemnització per baixa laboral

et|icon_heart_alt|

Vida

Baixa diaria Indemnització del capital contractat per mort o invalidesa
En cas de malaltia terminal, avançament del capital total assegurat.
En cas de malaltia greu, assessorament mèdic per un equip d’experts
Servei d’atenció mèdica telefònica 24 hores.
Doble o triple capital en cas de defunció o invalidesa per accident (Garanties optatives).

Salut

Assegurança d’Assistència Mèdica (visites, proves diagnòstiques, ingressos hospitalaris i intervencions)
Assegurança dental

Responsabilitat Civil

Reclamacions per activitat empresarial
Negligències professionals

et|icon_building|

Comerços Oficines

Béns materials propietat de l’assegurat
Responsabilitats derivades de l’activitat
Pèrdua de beneficis ocasionat per un sinistre

et|icon_error-triangle_alt|s

Baixa diaria

Baixa laboral
Període indemnitzable de 425 dies
Cobertura per a part de 20 dies d’indemnització del capital contractat

AVANTATGES
Desgravament Fiscal fins al 100% de les quotes en l’IRPF, amb un límit màxim de 500€
Assegurança compatible i complementaria amb qualsevol altre.
Cobertura a tot el món

et|icon_pin|

OFICINES SANT CUGAT

Av. Corts Catalanes, 2 3º 3ª
08173 Sant Cugat del Vallès

Tel. 936 750 017

et|icon_pin|

OFICINES BARCELONA

C/ Balmes, 150 – Entr. 5ª
08008 Barcelona
Tel. 935 323 256
————————————
C/ Valencia 492
08013 Barcelona
Tel. 932 657 774

et|icon_pin|

OFICINES MATARÓ

Ptge. Adolf Comeron, 18 3º
L-5 (El Rengle)
08302 Mataró
Tel. 932 700 376